Een persoonlijk afscheid
"Een blijvende herinnering."

Een waardig en persoonlijk afscheid vraagt tijd en aandacht. Het moet tenslotte het afscheid worden dat de overledene wenste en de nabestaanden verwachten. Ik geef advies en begeleiding (coaching) in het maken van de goede en juiste keuzes. Daarnaast kan ik de uitvaartplechtigheid met u samenstellen en leiden. Zo staat u met volle aandacht en in rust stil bij wie de overledene was en wat hij of zij betekende.

Contact opnemen

Diensten
"Bram denkt echt mee."

Iedereen heeft zijn eigen naam, haar eigen verhaal. Die naam mag met respect en waardering klinken, zo leeft hij of zij voort. Dat verhaal mag verteld worden, zo komen overledenen ‘zelf weer aan het woord’. Op een moment waar we de tijd laten voor wat hij is. In een omgeving die bijdraagt aan een stijlvol en persoonlijk afscheid. Lees verder >

Download flyer 2 Download flyer 3

Begeleiding
"Elk mens is bijzonder, elke relatie is dat ook."

  1. Adviseren en begeleiden vóór overlijden
  2. Opstellen uitvaartplan
  3. Vorm en inhoud geven uitvaartceremonie
  4. Leiden uitvaartceremonie
  5. Schrijven Levensverhaal | In Memoriam | Necrologie
    vóór of na overlijden
  6. Schrijven overweging | meditatie of toespraak
  7. Voeren nagesprek

Mijn werkwijze
"Iedereen heeft zijn eigen naam, haar eigen verhaal."

Mijn werkwijze

Als uitvaartbegeleider wil ik samen met u van het afscheid een persoonlijke plechtigheid maken. Daarbij staan we stil bij wie de overledene was en wat hem of haar typeerde. Maar ook welke betekenis zij of hij had voor u en anderen. Daarom zal ik voorafgaande de uitvaartbegeleiding minstens twee keer met u in gesprek gaan.

Kennismaken voor de uitvaartbegeleiding

Na de kennismaking vraag ik u of u denkt dat ik waarde kan toevoegen aan de uitvaartbegeleiding. Daarbij is het belangrijk dat er een klik is om zo op een prettige manier samen het proces aan te gaan. Die vraag stel ik ook aan mezelf. Zo ja, dan steken we direct van wal. Zo niet, dan vertrek ik. Voor alles geldt voor mij dat het uw afscheid moet zijn waarin ik hopelijk een bijdrage mag leveren.

Wel of geen religieuze uitvaart

De invulling van de uitvaartceremonie is volkomen vrij. De uitvaart kan een religieus karakter hebben of juist helemaal niet. U bepaalt. Samen werken we aan een passende plechtigheid met uw wensen en/of van de overledene als uitgangspunt. Kiest u voor een niet-religieuze uitvaart, dan stel ik in overleg een programma op. Kiest u voor een religieus geïnspireerde uitvaart, dan stel ik met u de liturgie (orde van dienst) op.

Alle tijd voor een goed afscheid

Hoe het afscheid vorm krijgt is van belang voor het verder leven met verlies. Daarom neem ik veel tijd om samen met u over uw wensen na te denken en daaraan vorm en inhoud te geven. Ook kan ik u begeleiden bij eventuele eigen bijdragen aan de uitvaartplechtigheid. De uitvoering kan u aan mij toevertrouwen, zodat u zelf alle aandacht kan schenken aan het nemen van afscheid.

Bram van der Zijden

Over Bram
"Uw beleving geeft de uitvaart betekenis."

Omzien naar de ander, dat geeft zin aan het leven. Met die visie vulde ik mijn leven al jaren in. Na het zien van de uitvaartplechtigheid van Prins Claus von Amsberg in 2002 was ik onder de indruk. Alles klopte. Later, in 2009, ben ik mij gaan realiseren dat dit voor mij het moment is om uitvaartplechtigheden te gaan samenstellen en leiden. Mooie uitvaarten met de overleden persoon als middelpunt. Dat is waar ik vol passie naar streef.

Handtekening Bram van der Zijden

Blog
"Hersenspinsels"

Samen zingen verbindt 28 januari 2016
Vorig jaar begeleidde ik een gezin waarvan het levenseinde van de vrouw-echtgenote-moeder-oma naderde. Tijdens de...
Is er een antwoord op ‘waarom’ ? 20 augustus 2015
In de vragen naar het waarom bij zelfdoding zit onmiddellijk de vraag opgesloten naar de...
Chronos of Kairos 27 juli 2015
Onlangs leidde ik een uitvaartceremonie. Met de leden van het gezin stelde ik afscheidsceremonie samen....Referenties
"Ik gun je iedereen."

Na het overlijden van mijn partner/onze vader kwamen er ineens heel veel dingen op ons af die op korte termijn geregeld moesten worden. Gelukkig zijn er dan professionals, die na overleg, van alles voor je gaan organiseren/regelen. Doordat mijn partner/onze vader plotseling overleed wisten we niet wat zijn wensen waren.
Wat voor ons allemaal wel vast stond was dat het een warm, liefdevol, persoonlijk en waardig afscheid moest worden met muziek die betekenis had voor hem maar ook voor ons. Alleen hoe geef je dat vorm en wie is in staat om… Lees verder

Onze zoon overleed plotseling en onverwacht op 28 jarige leeftijd. Gelet op zijn positieve levensinstelling en leeftijd hebben wij gezocht naar een mooi en waardig afscheid tijdens de crematieplechtigheid. Omdat we zelf niet in staat waren om alles goed te verwoorden hebben we, in samenspraak met de uitvaartondernemer, een externe uitvaartleider gezocht.
Uiteindelijk kwamen we… Lees verder