033 2600 200

Privacystatement

BRAM van der ZIJDEN vindt het belangrijk om vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met de door u verstrekte gegevens. Hij conformeert zich daarom aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Bezoekersregistratie

Deze site is toegankelijk voor iedereen. Hij is bedoeld voor diegene, die geïnteresseerd is in de diensten van BRAM van der ZIJDEN. BRAM van der ZIJDEN registreert algemene bezoekgegevens zoals het aantal clicks op een bepaald onderwerp en gebruikt deze gegevens uitsluitend ter verbetering van de website. Deze informatie is algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan de door u verstrekte persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens

Bij verzoeken om informatie en/of bij de aanvraag van diensten van BRAM van der ZIJDEN worden persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden door BRAM van der ZIJDEN verwerkt voor het sturen van informatie of voor het aangaan en uitvoeren van diensten.

Wijzigingen

BRAM van der ZIJDEN behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente informatie.

Links

Verwijzingen naar andere websites zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. BRAM van der ZIJDEN geeft geen enkele garantie voor de inhoud van dergelijke websites en kan hiervoor ook geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Disclaimer

BRAM van der ZIJDEN is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de op deze website aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Copyright

De inhoud van deze site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Er mag niets van gekopieerd en/of aan veranderd worden zonder toestemming vooraf van BRAM van der ZIJDEN. Toestemming kan worden verleend voor niet-commerciële doeleinden met volledige bronvermelding. Het eigenaarschap van www.bramvanderzijden.nl ligt volledig bij BRAM van der ZIJDEN. De op deze website afgebeelde gegevens [zoals logo’s, teksten, foto’s, illustraties en grafisch materiaal] zijn eigendom van BRAM van der ZIJDEN en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site.

Bel mij terug