033 2600 200

Uitvaart zonder kerk

Wanneer in het leven van degene waarvan u afscheid neemt een godsdienst of religie belangrijk was, dan kan u mij inschakelen. Ik vind het belangrijk om hieraan tijdens de dienst van Afscheid en Uitvaart aandacht te schenken. Onze afkomst en onze herkomst bepaald voor een groot deel hoe wij in het leven staan. Het vormt ons mede en maakt mede wie we zijn en waaraan we de zin van ons leven aan ontlenen.
Zo krijgen u en de nabestaanden een nog beter beeld van de overleden persoon en u hoort wat hem of haar tijdens het leven bezig hield.

Uit de gesprekken met nabestaanden wordt me overduidelijk dat de kerk verlaten niet automatisch bekent: niet meer geloven. In tegendeel. Alleen de regeltjes, het gedrag en dogma’s van de kerk zijn ze [meer dan] beu. Echter bij de scharnierpunten in het leven willen ze toch weer die nabijheid, die warmte, die liefde, die vertrouwdheid, die geborgenheid ervaren/koesteren. De Naam van de Eeuwige laten klinken, waarin al die genoemde elementen opgenomen zijn.

Maar ja wie geeft daar woorden aan wanneer het lidmaatschap van het kerkelijk instituut – uitzonderingen daar gelaten – geen ‘recht’ meer geeft op de aanwezigheid van een dominee of pastoor? En de meeste uitvaartbegeleiders/-verzorgers missen de nodige kennis om de oude, Joodse verhalen op een niet kerkelijke, eigentijdse wijze te vertellen.

Als ik word ingeschakeld als voorganger voor een begrafenis- of crematieplechtigheid, geef ik graag invulling aan zo’n verzoek. Ik zoek de woorden, teksten en muziek die passen bij de persoon, maar ook bij uw wensen en verwachtingen. Mijn inspiratie vind ik in een nieuwe, ondogmatische visie op het ‘christelijk geloof’.  Bij woorden, teksten, gedachten en visie van Huub Oosterhuis, één van de belangrijkste woordvoerders van een bijbels-theologische herinterpretatie van de hele bijbel, maar met name van de Joodse Schrift die daar als ‘Oude Testament’ het grootste deel van uitmaakt.
Daarmee is de inhoud van mijn meditatie of preek tijdens de uitvaart niet gebonden aan een protestantse of katholieke kerkelijke traditie. Ik gebruik rituelen en symbolen die passen.

dubbel-05-1508x500


Aanbod…

• kennismaken
• inventariseren wensen
• maken concept liturgie/programma
• terugkoppeling / puntjes op de i
• verwerken en afronden
• voordragen


dubbel-04-1508x500

Meer weten over mij?

Bezoek de website

Bel mij terug