033 2600 200

Mijn partner was ernstig ziek en hij kreeg allerlei behandelingen gericht op verlenging van het leven. Soms zag het ernaar uit dat het overlijden nabij was en toch duurde dit nog vele maanden. Het gaf veel onzekerheid. Ik wilde graag voorbereid zijn indien hij zou overlijden. Mijn partner wilde hier zelf in de eerste instantie niet bij betrokken zijn. Stond er (nog) niet voor open.
Door te zoeken naar ondersteuning bij de afscheidsdienst, kwam ik op de website van Bram van der Zijden terecht. Het eerste contact met Bram was goed en het werd een intensieve, persoonlijke samenwerking die uitmuntend verliep! … Lees verder

Wat was het waarde-, respect- en liefdevol, gisteren… Nogmaals dank! Lieve groet …

Ik wil je namens de familie bedanken voor begeleiding en de mooie woorden op de uitvaart op 09 oktober 2017. De vrijdag ervoor, 6 oktober, hebben wij jou voor het eerst ontmoet en het klikte. Hierdoor konden wij jou bestoken met feiten, verhalen en anekdotes over wijlen mijn schoonmoeder. Hier heb jij zo’n mooi verhaal van gemaakt wat jij op de uitvaart ten gehore hebt gebracht,  ondersteunt door de mooie muziek die er precies bij paste. Dit geheel op een manier die paste bij de familie en gebracht op een manier, waardoor het leek dat je al jaren in de familie was opgenomen.
Nogmaals willen wij je danken voor jouw steun.

Omdat de uitvaart van mijn vader voor ons moeilijk was om te organiseren en zeker om een verhaal te vertellen over Pa zijn we via Willem Voorneveld, de uitvaartverzorger, in contact gekomen met Bram.
De eerste avond dat hij bij ons kwam om ons verhaal te horen, was er gelijk een goede klik. De tweede avond had hij al een bijna perfect levensverhaal op papier. Wij hoefden alleen maar waar nodig aan te vullen.
Tijdens de uitvaart heeft Bram zelf het woord gehad en het levensverhaal van Pa verteld. Het was prachtig.
Zo moest het zijn en zo is het geworden.
Bram nogmaals heel hartelijk dank daarvoor.

Afscheid nemen van een dierbare wil je op een waardige manier, maar hoe. Bram heeft ons daar fantastisch bij geholpen. Hij heeft ons eerst ons verhaal laten vertellen en toen verteld wat hij daarmee kon. Bij ons kwam er eigenlijk meteen een rust, dit is wat wij wilden. De tweede keer dat hij kwam had hij alles uitgewerkt en voor ons op papier gezet, het voelde goed. Wij zijn heel blij dat Bram ons zo gesteund heeft en dat hij de begrafenis zo goed heeft geleid. Het is echt een mooi afscheid geworden. Hij is een aanrader.

Bram, ik vond je een geweldige begeleider voor de familie en de overledene. Je luisterde zeer respectvol, zowel naar hen als naar zijn vrienden.En de levensschets,… die had je prachtig verwoord in de vorm van een boek. Ga zo door met je sublieme werk.

We willen je hartelijk bedanken voor jouw begeleiding tijdens de uitvaart van mijn vader. Het verhaal (boek) wat je hebt geschreven en verteld is zo mooi verwoord, je hebt precies de juiste woorden gekozen uit de gesprekken die we gevoerd hebben en het gegoten in een pakkend verhaal. Je bent heel betrokken geweest en was zichtbaar erg begaan met ons. Nogmaals dankjewel!!

Het is door ons als heel plezierig ervaren met jou te brainstormen en vorm te geven aan de uitvaart-plechtigheid van mijn moeder. Naar ons idee is het geen plechtigheid, maar wel een warm en waardig afscheid geworden. Zo is het ook door vele aanwezigen ervaren. Nogmaals veel dank.

Terug denkend aan de uitvaart van onze moeder, komt steeds weer het gevoel boven dat alles klopte. Luisterend en meedenkend gaf Bram ons de gelegenheid om soms een zijweg in te slaan, waardoor we tot een mooi afscheid kwamen. Wij droegen aan en … Lees verder

Op 29 januari 2016 werd bij mijn man de diagnose ALS gesteld. Wij beiden voelden aan dat dit niet lang zou duren, omdat hij sinds oktober 2015 klachten kreeg aan zijn kuiten en het van toen af per week verslechterde. Kort na deze datum zochten we een voorganger… Lees verder

Met Bram had ik vanaf de eerste ontmoeting een klik, een bijzondere vertrouwdheid, die maakte dat ik in onze gesprekken net zo open kon zijn en zo diep kon gaan als ik wilde.
De onderlinge verhoudingen in mijn familie liggen moeilijk en … Lees verder

Namens kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden dank ik je voor de steun en warme betrokkenheid die je ons hebt gegeven. Je hebt er heel veel tijd ingestoken. Ons levensverhaal met Jan heb je authentiek,… Lees verder

Graag wil ik je nog een keer bedanken voor de manier waarop je ons begeleid hebt bij het afscheid nemen van mijn vader. De aandacht die je voor ons had en de energie die je erin gestoken hebt, hebben ons enorm geholpen om een begin te maken om het verdriet een plekje te geven. Het is een eervolle en … Lees verder

Graag wil ik je laten weten hoe ik de uitvaartdienst van afgelopen dinsdag heb ervaren.
Als kerkorganist/pianist word ik vaak gevraagd om een uitvaartplechtigheid muzikaal te begeleiden. Hierbij wordt de dienst altijd door een predikant geleid.
Het was voor mij heel bijzonder dat … Lees verder

Graag willen wij je bedanken voor jouw warme en bijzondere bijdrage aan het afscheid van mijn vader. De gesprekken met jou en je mooie woorden tijdens de ceremonie geven veel rust & troost. Een hartelijke groet.

Na het overlijden van mijn partner/onze vader kwamen er ineens heel veel dingen op ons af die op korte termijn geregeld moesten worden. Gelukkig zijn er dan professionals, die na overleg, van alles voor je gaan organiseren/regelen. Doordat mijn partner/onze vader plotseling overleed wisten we niet wat zijn wensen waren.
Wat voor ons allemaal wel vast stond was dat het een warm, liefdevol, persoonlijk en waardig afscheid moest worden met muziek die betekenis had voor hem maar ook voor ons. Alleen hoe geef je dat vorm en wie is in staat om… Lees verder

Onze zoon overleed plotseling en onverwacht op 28 jarige leeftijd. Gelet op zijn positieve levensinstelling en leeftijd hebben wij gezocht naar een mooi en waardig afscheid tijdens de crematieplechtigheid. Omdat we zelf niet in staat waren om alles goed te verwoorden hebben we, in samenspraak met de uitvaartondernemer, een externe uitvaartleider gezocht.
Uiteindelijk kwamen we… Lees verder

Op 26 juni 2015 is onze moeder op 52-jarige leeftijd overleden aan kanker. De periode die hieraan vooraf ging was ontzettend zwaar en emotioneel, omdat we een paar weken voor het overlijden te horen kregen dat er niets meer te redden viel. In deze periode zijn we dan ook begonnen met het plannen van een waardige, stijlvolle en bovenal respectvolle begrafenis voor onze moeder.
Zo lief als zij was, zo mooi wilden wij haar begrafenis maken… Lees verder

Ons hoofd liep vol met emotie, verdriet en het besef dat papa er niet meer is. Dan is het best lastig om de juiste woorden, muziek en verhalen bij elkaar te brengen. Maar Meneer Bram nam op een prettige manier de leiding en begeleiding om er een mooie uitvaartdienst van te maken. Met zijn hulp, betrokkenheid en inlevingsvermogen heeft hij er een mooie levensloop van weten te maken. Hij wist de juiste muziek op te zoeken en te laten horen. Zonder zijn hulp zou de uitvaart van papa niet zo’n mooi, warm en fijn moment zijn geweest waar we met een goed gevoel aan terug denken. Nogmaals dank! voor uw tijd en begeleiding voor, tijdens en na de uitvaart. Het heeft ons veel goeds gedaan.

Bedankt voor jouw bijdrage vandaag! Iedereen in ons gezin en alles wat daarbij hoort of hoorde is blij dat jij ons de afgelopen dagen hebt ondersteund. Ik ben erg tevreden met de manier waarop we, mede dankzij jou, afscheid hebben kunnen nemen van onze pa, man, opa, vriend et cetera. Ik hoop dat er na ons gezin nog veel mensen hun voordeel kunnen doen met jouw ondersteuning en/of advies.

Onze moeder/schoonmoeder had jaren geleden te kennen gegeven hoe haar uitvaart zou moeten worden uitgevoerd. Bram van der Zijden heeft ons geholpen de ceremonie voor te bereiden en leiding gegeven aan de uitvaart zelf. Hij hield daarbij rekening en met de wensen van de overledene en met de ideeën en wensen van de nabestaanden. Het resulteerde in een gedenkwaardige uitvaart, die jong en oud, religieus en niet-religieus aansprak.

Bram, jij hebt door je stem en je zijn iets heel goeds neergezet. Het ontroert mij, sterkt mij en is goud waard voor ons allen. Hier kan ik … maar kunnen anderen op hun wijze verder mee. Een start maken met rouw verwerken.

Wij bedanken je hierbij nogmaals voor jouw steun in de aanloop naar de uitvaart en vervolgens ook op de dag zelf. We kijken terug op een moeilijke periode. Maar het is ook een periode die ons heel dicht bij elkaar heeft gebracht, waaraan ook de uitgebreide gesprekken met jou hebben bijgedragen. Je nam uitgebreid de tijd voor ons en je was zeer empathisch. Dit hebben wij als zeer prettig ervaren. Je had ook tijdens de uitvaart, samen met de uitvaart-ondernemer, de regie en je hebt met jouw bijdragen de levensloop van de overledene en ook onze herinneringen aan en gevoelens voor hem op een correcte manier verwoord. Telkens met de juiste toon. Wij weten zeker dat de uitvaart mede hierdoor heeft plaatsgevonden zoals hij had gewild.

“Bram, dank voor je inzet, je grote betrokkenheid bij de dood van mijn moeder. De zorgvuldigheid en aandacht waarmee je het afscheid voor ons hebt vorm gegeven. Voor het geven van woorden aan het verdriet, het verlies, de verwarring maar ook aan het leven. We hebben hierdoor grote verbondenheid kunnen ervaren, van allen: de kinderen, de kleinkinderen, broers en zussen. Namens de familie dank hiervoor. Ik gun je iedereen. Je was een zegen!”

“Bram, tot nu toe maakte ik alleen religieuze uitvaarten mee. Ik wist niet dat een niet-religieus ingevuld afscheid zo mooi kan zijn.”

“Ik kijk met een goed gevoel terug op de dagen na overlijden, de voorbereiding en de dag van de uitvaart. Ik vertel aan iedereen: “Mensen, je weet niet wat je mist wanneer je Bram van der Zijden niet inschakelt.”

“Bram, jij spreekt de diepere lagen in het leven van mensen aan. Dat merk je tijdens de uitvaartplechtigheid. Dat is zo waardevol!”

“Kijkend naar het afgelopen jaar [2014] behoort deze uitvaart in dit crematorium bij de mooiste drie.”

“Bram heeft gesproken tijdens de uitvaart van mijn oma. En dat heeft hij op een hele mooie, persoonlijke en boeiende manier gedaan. Hij hield mijn aandacht vast en zelfs mijn zoon van zes bleef aandachtig luisteren. Ik vond het knap hoe Bram een algemeen verhaal kon veranderen in een heel persoonlijk, warm en herkenbaar verhaal met een mooie boodschap.”

“Bram heeft tijdens de uitvaart van mijn moeder een prachtige toespraak gehouden. Troostrijk, invoelend en inhoudelijk zeer sterk, passend bij de krachtige vrouw die mijn moeder was. Ik weet zeker dat ze zelf graag met hem erover had doorgepraat.”

“Bram heeft mij en mijn familie erg goed geholpen met het vorm geven aan de uitvaartdienst van mijn vader. Hij was erg betrokken tijdens de voorbereidingen van de dienst. Mijn vader heeft een goed en eervol afscheidsbetoon gekregen en Bram heeft daarin een grote rol gespeeld. Met een goed gevoel terugkijken op de afscheidsdienst helpt ons om het verlies te verwerken. Bedankt, Bram!”

“Bram, als nabestaanden, hebben wij de uitvaart met gevoel, warmte en betrokkenheid mogen beleven. Jij wist ook de aanwezige kleinkinderen op een hele mooie en niet dwingende wijze te betrekken bij het leed wat hun was overkomen. Dankzij jouw begeleiding hebben wij op een eerbiedige, warme en respectvolle manier afscheid kunnen nemen van onze dierbare welke de dagen er na veel kracht heeft gegeven om het verlies verder te moeten dragen. Achteraf hebben wij van de aanwezigen zeer veel positieve reacties ontvangen hoe mooi, persoonlijk en eervol het afscheid is geweest. Bram, langs deze weg nogmaals heel veel dank.”

“Bram, het was perfect. Bedankt. Echt een eerbetoon zoals ik me had gewenst. Allemaal positieve reacties. Iedereen onder de indruk. Je idee om de tijd op te rekken was “goud”. Heel goed hoe je in al deze emoties structuur weet te brengen. Denk dat mijn overleden echtgenote ook tevreden is, zeker over het meezingen.”

“Bram, ik was erg blij met de toon en inhoud van je verhaal. Knap als je alleen op onze verhalen moet afgaan en mijn moeder zelf niet gekend heb. We waren blij dat we voor jou gekozen hadden. Je bent een goeie coach, een begenadigd schrijver en een begenadigd spreker.”

“Bram maakte het overlijden van mijn vader overzichtelijk. In deze tijd van verdriet heb je iemand nodig die weet hoe jouw verhaal verteld kan worden. Jouw verhaal wat eigenlijk nog een beetje warrig in je hoofd zit en er niet vloeiend uit komt, en Bram kon dit. Wij hebben gemerkt dat Bram echt met ons meedacht. Dit is een man bij wie je je direct op je gemak voelt en bij wie je er het volste vertrouwen in hebt dat het een hele mooie dienst zal worden. Bedankt Bram voor al je goede [na-]zorgen.”

“Bij het gedenken van het onverwachts overlijden van mijn partner twee jaar geleden, kwamen ook de dagen tussen dat vreselijke moment en de begrafenis bij me boven. Het klinkt misschien raar, maar ik kreeg er een warm en blij gevoel bij. Ik heb in die dagen, met begeleiding van Bram van der Zijden, samen met mijn [klein]kinderen en een goeie vriendin herinneringen opgehaald en verhalen gedeeld. Natuurlijk waren er veel tranen, maar we hebben ook gelachen en heel helder kwam het besef boven, dat we deel uitmaakten van het leven van een bijzondere man. Ondanks alle verdriet en het geregel van het afscheid zijn we er dankzij de aanpak van Bram in geslaagd hiervan een mooie tijd te maken, waar we nu met blijdschap op terugkijken. Bram bereidde niet alleen een afscheidsverhaal voor, maar nam ons mee op zijn speurtocht naar de man die zojuist was overleden. Ik ben hem daar heel erg dankbaar voor.”

“Je begeleiding heb ik als zeer goed en diepgaand ervaren. Je nam de tijd en ruimte om bij veel aspecten stil te staan. Je zet het afscheid echt neer vanuit kracht en positiviteit. Jij plaatst de overledene nog één keer in de kring, nog één keer in de sociale structuur. Om daarna definitief afscheid te nemen en te weten dat de overledene uit de kring is. Door jouw manier van spreken heerste er geen grafstemming en stond het In Memoriam als een huis. Aanwezigen vonden het ‘warm’, ‘mooi’ en respectvol. Ook de momenten van humor werden gewaardeerd.
Voor mezelf heb ik aan jouw plechtigheden de term ‘Humanistische liturgie’ gehangen. Woord, symbool, ritueel, overledenen en aanwezigen komen samen in één punt, waardoor het aan enorme kracht wint.”

Bel mij terug