033 2600 200

Afscheidsbegeleiding voor
een blijvende herinnering

Ik begeleid u en andere nabestaanden tijdens het afscheid. Samen geven we vorm en inhoud aan de plechtigheid van Afscheid en Uitvaart. In nauw overleg stel ik een programma op. Gevraagd maak ik een levensverhaal en kan de uitvaartplechtigheid een religieuze invulling geven. U bepaalt. Ook kan ik de uitvaartplechtigheid leiden.

Afscheid en Uitvaart wordt in samenwerking met een vakkundige, professionele uitvaartondernemer uitgevoerd. Desgewenst kan ik u adviseren bij het maken van een keuze voor een uitvaartverzorger. Onze verschillende taken vullen elkaar goed aan, zijn complementair. Het regelen, organiseren van de Uitvaart ligt in handen van een uitvaartverzorger. Daardoor heb ik tijd om mij te focussen op wat ik beschouw als het belangrijkste, inhoudelijk gedeelte van het Afscheid: de sociaal-emotionele begeleiding, inhoud en vormgeven van de afscheidsplechtigheid, maken van een levensverhaal, voorgaan in een religieus geïnspireerd afscheid, het leiden van de uitvaartplechtigheid. Voor mij allemaal facetten van betekenisvolle afscheidsbegeleiding.

dubbel-04-1508x500


Een blijvende herinnering…

• vorm en inhoud geven afscheidsplechtigheid
• leiden afscheidsbijeenkomst
• begeleiden en adviseren
• schrijven levensverhaal | In Memoriam | Necrologie
• schrijven overweging | Meditatie
• voeren nagesprek


Bel mij terug