033 2600 200

Uitvaart zonder kerk

Wanneer in het leven van de overledene godsdienst of religie belangrijk was of is geweest, kunt u mij inschakelen. Ik vind het belangrijk om hieraan tijdens de afscheidsplechtigheid aandacht te schenken. Onze afkomst en onze herkomst bepaalt voor een groot deel hoe wij in het leven staan. Het vormde ons en maakt mede wie we zijn en waaraan we de zin van ons leven ontlenen.
Zo’n ingevulde plechtigheid zorgt er voor dat u en de nabestaanden een nog beter beeld van de overleden persoon krijgen en u hoort wat hem of haar tijdens het leven bezig hield.

Uit de gesprekken met nabestaanden wordt me overduidelijk dat de kerk verlaten niet automatisch bekent: niet meer geloven. In tegendeel. Alleen de regeltjes, het gedrag en dogma’s van de kerk zijn ze [meer dan] beu. Echter bij de scharnierpunten in het leven willen ze toch weer die nabijheid, die warmte, die liefde, die vertrouwdheid, die geborgenheid ervaren/koesteren. De Naam van de Eeuwige laten klinken, waarin al die genoemde elementen opgenomen zijn.

Maar ja wie geeft daar woorden aan wanneer het lidmaatschap van het kerkelijk instituut – uitzonderingen daar gelaten – geen ‘recht’ meer geeft op de aanwezigheid van een dominee of pastoor? De meeste uitvaartbegeleiders/-verzorgers missen de nodige kennis om de oude, Joodse verhalen op een niet kerkelijke, eigentijdse wijze te vertellen. Het maakte geen onderdeel uit van hun opleiding. Dat maakt dat ik, aanvullend, veel waarde aan de afscheidsplechtigheid kan toevoegen.

Voorganger – celebrant

Wanneer ik als voorganger/celebrant voor een begrafenis- of crematieplechtigheid word gevraagd, geef ik graag invulling aan zo’n verzoek. Ik zoek de woorden, teksten en muziek die passen bij de persoon, maar ook bij uw wensen en verwachtingen. Mijn inspiratie vind ik in een nieuwe, ondogmatische visie op het ‘christelijk geloof’. Bij woorden, teksten, gedachten en visie van Huub Oosterhuis en anderen. Oosterhuis is één van de belangrijkste woordvoerders van een bijbels-theologische herinterpretatie van de hele bijbel, maar met name van de Joodse Schrift die daar als ‘Oude Testament’ het grootste deel van uitmaakt. Daarmee is de inhoud van mijn meditatie/toespraak of preek tijdens de uitvaart niet gebonden aan een protestantse of katholieke kerkelijke traditie. Dat neemt niet weg, dat ik de ‘traditionele’ religies goed ken [ik ben er in opgevoed] en daarmee als voorganger/celebrant zowel ouderen als jongeren aanspreek. Ik gebruik rituelen en symbolen die passen.

dubbel-05-1508x500


Aanbod…

• kennismaken
• inventariseren wensen
• maken meditatie/toespraak
• maken concept liturgie/programma
• terugkoppeling/puntjes op de i
• verwerken en afronden
• leiden van de plechtigheid

Bel mij terug