033 2600 200

Per 1 oktober 2017 stop ik als uitvaartondernemer/-verzorger. Als ‘leider van uitvaartceremonieën’ blijf ik – en dat sinds begin 2012 –  inzetbaar. Ik ga door met het betekenisvolle onderdeel van een uitvaart: het Afscheid.

De afgelopen maanden zijn voor mij van betekenis geweest om te bepalen welke richting mijn werkzaam leven op zal gaan. Belangrijke factoren bij mijn besluitvorming waren onder meer het uitblijven van gewekte verwachtingen, de hevige concurrentie, de recente en te verwachten ontwikkelingen in de uitvaartbranche. Dit in relatie tot het aantal jaren dat ik nog met plezier wil werken.

Voor het opbouwen van een uitvaartonderneming, los van de grootte, moet veel tijd en geld worden geïnvesteerd. “Wat heb je dan in de vijf jaar, die ik nog wil werken, bereikt? Is het mij de bijkomende belasting [van onder andere 24/7] waard? Hoeveel mensen heb ik dan kunnen begeleiden tijdens een afscheid en uitvaart”. Welke waarde heeft mijn onderneming in de opbouw van mijn pensioen’, waren vragen die in mijn hoofd speelden. Resultaat van mijn mijmeringen: stoppen.

Dat bracht me terug bij mijn specialisme: ‘leider van uitvaartceremonieën’, dat ik vanaf begin 2012 inzet. Daar ligt uiteindelijk mijn passie, geworteld in het verleden. Terug naar mijn basis. Want in dat verleden liggen de krachten, die mij hebben gevormd en geïnspireerd voor dit werk.

In de loop van de tijd ben ik voor ‘uitvaart’ de woorden ‘Afscheid en Uitvaart’ gaan gebruiken. Hiermee onderscheidt makend in de verschillende onderdelen in een uitvaartproces. Ook om hiermee aan te geven, dat voor de onderscheidene taken en rollen er verschillende competenties [kennis en ervaring] nodig zijn.

Voor mij blijft de nadruk liggen op ‘Afscheid’. Hier heb ik dan ook alle aandacht voor. In het hele uitvaartproces  vind ik – finaal – de inhoud van het laatste afscheid van wezenlijk belang.
De sociaal-emotionele begeleiding, het samenstellen en leiden [namens de nabestaanden] van uitvaartplechtigheden, het maken en vertellen van levensverhalen en het voorgaan in religieus gestuurde afscheidsplechtigheden zijn prachtige taken en anders dan die van een uitvaartverzorger.
Met mijn werkervaring in mensgerichte beroepen, mijn opleidingen in de sociale sector en theologie, ben ik bij ‘Afscheid’ helemaal op mijn plaats.

Per 1 oktober 2017 voer ik dus de taken behorend bij ‘Uitvaart’ niet meer uit. Ik regel/organiseer en daarmee faciliteer geen uitvaarten meer, dus ben geen uitvaartverzorger meer.

Het mooie is wel, dat de rol van uitvaartverzorger en mijn rol bij een ‘Afscheid en Uitvaart’ complementair/ aanvullend zijn, waardoor het laatste Afscheid meer aandacht en daarmee meer betekenis voor de nabestaanden kan krijgen. En daar blijf ik me de komende jaren voor inzetten!

Zowel families/nabestaanden als uitvaartverzorgers kunnen mij bij de samenstelling en leiden van een afscheidsplechtigheid in actie laten komen/contracteren.

Mijn besluit om als uitvaartondernemer te stoppen, schept mij de ruimte een nieuw project aan te pakken. Een project waarmee ik vanaf de eerste dag zowel de consument als de professional in de uitvaartbranche goede diensten kan bewijzen. Een mooie aanvulling. Meer informatie volgt.

Bel mij terug